Projekt Affärsutvecklingsprogram – Naturturism i skyddad natur 

Idag råder kunskapsbrist i den unika möjligheten att bedriva kommersiell verksamhet i skyddad natur samt i processen att starta ny eller utveckla befintlig verksamhet inom naturturism i skyddad natur. 

Det finns sedan tidigare affärsutvecklingsprogram och riktlinjer om hur aktörer kan utveckla sin verksamhet inom naturturism inom till exempel natur-, kultur- och måltidsupplevelser, men inte för de aktörer som vill utveckla och bedriva hållbara verksamheter inom naturturism i skyddad natur.

Naturturism i skyddad natur behöver i många fall leva upp till andra krav och kräver ofta fler tillstånd och dispenser än annan naturturism, vilket innebär att aktörer inom och utanför skyddad natur ställs inför nya krav om de vill utveckla egna produkter eller samverka med varandra i gemensamma produkter.

Projektet

Det här projektets mål var att ta fram ett affärsutvecklingsprogram för naturturism i skyddad miljö där en av målsättningarna handlade om sk  cross-overprodukter (det vill säga flerdagarsprodukter inklusive boende och transport med aktörer som är helt eller delvis verksamma utanför skyddad natur). 

Projektet förväntas även leda till fler och hållbara företag inom naturturism i skyddad natur. Målet är att de aktörer som antas till programmet utvecklar tio kommersiella hållbara och efterfrågade produkter inom naturturism i skyddad natur. 

Så här gjorde vi

Kort om hur projektet gick till

Projektet genomfördes enligt metoden om Hållbar Produkt Utveckling (HPU). HPU går ut på ett strukturerat arbete igenom processen utifrån en given process. De två främsta fördelarna efter en lyckad process är att inga perspektiv missas och att resultatet per automatik blir förankrat.

HPU processen består i stort sett av tre steg; Input, Process och Metod.

HPU Process.001

Affärsutvecklingsprogram

Projektet har tagit fram två affärsutvecklingsprogram för naturturism i skyddad natur.

Affärsutvecklingsprogram Naturturism skyddad natur

Det här är ett fördjupande affärsutvecklingsprogram och kräver samarbete med tredje part som komplement till modulen ”Naturturism i skyddad natur”.

Programmet riktar sig till dig som enskilt eller i samarbete med andra företag vill utveckla hållbara och attraktiva naturturismprodukter baserat på de möjligheter och förutsättningar som finns för att bedriva kommersiell naturturism i skyddad natur.

Programmet ger ditt företag kunskap och verktyg för att producera, marknadsföra och sälja naturturismprodukter med din potentiella kund i fokus. Du som deltagare kommer även att få ett underlag för en produktutvecklingsstrategi samt verktyg för hållbarhetsarbetet i ditt företag.

Kurs Naturturism skyddad natur

Det här alternativet är en kurs inom naturturism i skyddad natur och kräver det digitala verktyget ”The Way to Go” som komplement till kursen ”Naturturism i skyddad miljö̈”

Kursen ger dig som deltagare kunskap om förutsättningar och möjligheter att bedriva kommersiell naturturism i skyddad natur, det vill säga i naturreservat och nationalparker.

Utvärdering och resultat

Kunskapen när det gäller möjligheter och förutsättningar för att bedriva kommersiell Naturturism i skyddad natur har ökat hos de aktörer som deltagit i programmet.

De hållbara produkter som har utvecklats i projektet har goda förutsättningar om att attrahera besökare och nya målgrupper till Gästrikland vilket innebär nya intäktsströmmar och möjligheter för den enskilda företagaren att skapa arbetstillfällen.

Deltagande företag har erhållit en ökad kunskap om förutsättningar och möjligheter att bedriva naturturism i skyddad natur.

Ett ”testa-dig-själv-verktyg” baserat på urvalskriterier har tagits fram för att hjälpa intresserade att känna på om den här utbildningen är relevant för dem. Här kan du göra testet (LÄNK till test)

Totalt startade 17 företag de utbildningar som erbjöds, och målet var 15. Två fick avsluta i förtid på grund av personliga skäl. Vid redovisningen har elva produkter skapats eller befinner sig i utvecklingsprocessen, målet var tio.

Vid redovisningen finns tre bokningsbara produkter och fem aktörer avser att släppa sina produkter inför sommaren 2022. Ytterligare en produkt förväntas lanseras inför sommaren 2023, en lanseras inte alls.

I projektet utvecklades fyra cross-overprodukter, målet var fem.

Vad är ditt nästa steg?

Vill du veta mer?

Lyft dig och ditt företag till nästa nivå.

Hitta din utbildning, gör vårt självtest och se om den här utbildningen är rätt för dig.

Johan Tunhult

Johan Tunhult, Projektledare

Tel: 070-385 00 56

Epost: johan@gastriklandsbesoksnaring.se