EN SAMLAD RÖST FÖR EN KRAFTFULL BESÖKSNÄRING!

Vi är en fristående och politiskt obunden organisation som arbetar för ett besöksrikare Gästrikland  på uppdrag av våra medlemsföretag.

EN SAMLAD RÖST FÖR EN KRAFTFULL BESÖKSNÄRING!

Vi är en fristående och politiskt obunden organisation som arbetar för en starkare besöksnäring i Gästrikland, Gävleborgs län på uppdrag av våra medlemsföretag.

Projekt Naturturism i skyddad natur

IMG_4927

Nu är det klart!

Under knappt ett år har vi fått förmånen att arbeta fram affärsutvecklongsprogram för naturturism i skyddad natur. Läs mer om vad det handlar om, hur vi gjorde och om det är något för dig, ditt företag, kommun, region eller destination att ta del av.

IMG_20190411_153405

Vad vill vi uppnå?

Vi vill samla en gemensam näring i Gästrikland genom föreningen för att säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningarna att fortsätta växa och öka vår marknadsandel av svensk besöksnäring. För att nå dit behöver vi som EN samlad näring skapa oss ett mandat där vi gemensamt tar ett ansvar för vilka frågor vi tycker är viktiga som en tydlig samarbetspartner med våra kommuner. Besöksnäringen har via flera genomförda projekt i länet hittat metoder för att få näringen, i vid bemärkelse, att ta ansvar för sin egen utveckling, i dag och i framtiden. Besöksnäringen har i en process, tillsammans med projektet Destinationsutveckling Gästrikland, tagit steget mot att formera oss för att möjliggöra en era där vi som näringsföreträdare själva sätter oss i förarsätet utifrån våra behov.

Varför en förening?
Bildande av Gästriklands besöksnäring Ek. förening

Vårt mål genom att organisera oss i en förening , är att erhålla ett mandat utifrån medlemmarnas vilja att utveckla vår gemensamma näring. Vi ser en tydlig potential i vårt område Gästrikland, att både enskilt och genom samarbeten jobba aktivt för att utveckla bl a affärsområdena Naturturism och Evenemang. Dessa områden är så breda att de kan involvera merparten av alla befintliga besöksnäringsaktörer genom tydlig paketering.

Viktigt är även att vi blir en tydlig partner till det offentliga, där föreningsformen i detta läge ger oss bästa möjligheter för en effektiv samverkan för ett besöksrikare Gästrikland. Genom att samla näringens behov och hitta de effektivaste vägarna, verktygen och insatserna tillsammans med det offentliga, skapar vi förutsättningar för att utvecklas mot ett Destinationsbolag eller annan struktur.

allstars_1
allstars_1

Varför en förening?
Bildande av Gästriklands besöksnäring Ek. förening

Vårt mål genom att organisera oss i en förening i steg ett, är att erhålla ett mandat utifrån medlemmarnas vilja att utveckla vår gemensamma näring. Vi ser en tydlig potential i vårt område Gästrikland, att både enskilt och genom korsbefruktning jobba aktivt för att utveckla bl a affärsområdena Naturturism och Evenemang. Dessa områden är så breda att de kan involvera merparten av alla befintliga besöksnäringsaktörer genom tydlig paketering.

Viktigt är även att vi blir en tydlig partner till det offentliga, där föreningsformen i detta läge ger oss bästa möjligheter för effektiv samverkan till att börja med. Genom att samla näringens behov och utifrån det hitta effektivaste vägar, verktyg och insatser tillsammans med det offentliga, skapar vi förutsättningar för att sedan i steg två kunna utvecklas till någon form av Destinationsbolag eller annan struktur.

Föreningens tre Fokusområden

 • Vår röst mot det offentliga
 • Uttalad samarbetspartner till det offentliga gällande besöksnäringen
 • Agera Branschforum
 • Behovsstyra kommunernas marknadsföringsfokus
 • Kampanjplanering av bef marknadsinsatser av kommunerna
 • ”Fylla hyllan” med turistiska produkter
 • Ökad online-närvaro genom gemensam digital affärsstruktur.
 • Ökat ansvarstagande för besöksnäringens utveckling
 • Utveckla branschens påverkansmöjligheter vid politiska beslut
 • Skapa processer och initiativ med tydligt mätbara mål
 • Besöksnäringen som tydlig inkörsport/vägen in på arbetsmarknaden
 • Initiativtagare till relevanta utbildningar kring kompetensutveckling för medlemmarna
 • Utbildningsansvar i värdskap
 • Initiativtagare att skapa inspiration och kunskap genom omvärldsanalys
 • Vår röst mot det offentliga
 • Uttalad kontaktpart mot det offentliga gällande besöksnäringen
 • Agera Branschforum
 • Behovsstyra kommunernas marknadsföringsfokus
 • Kampanjplanering av bef marknadsinsatser av kommunerna
 • ”Fylla hyllan” med turistiska produkter
 • Ökad online-närvaro genom gemensam digital affärsstruktur.
 • Ökat ansvarstagande för besöksnäringens utveckling
 • Utveckla branschens påverkansmöjligheter vid politiska beslut
 • Skapa processer och initiativ med tydligt mätbara mål
 • Besöksnäringen som tydlig inkörsport/vägen in på arbetsmarknaden
 • Initiativtagare till relevanta utbildningar kring kompetensutveckling för medlemmarna
 • Utbildningsansvar i värdskap
 • Initiativtagare att skapa inspiration och kunskap genom omvärldsanalys

Tveka inte – gå med!
Bidra till att utveckla vår besöksnäring tillsammans!

Vi är en styrelse som anser att vi behöver ta nästa steg för att utveckla vår nya basnäring och attrahera fler besökare till Gästrikland! Till nytta för oss alla i den knivskarpa konkurrens som existerar och med fokus på näringsperspektivet.

Styrelse

Ordförande Ola Gustafsson (Elastic Gallery)
Kassör Dan Dannberg (Destination Jädraås, Jädraås Herrgård)
Sekreterare Sandra Wilke (Furuvik)
Ledamot Niclas Jonsson (Scandic Hotels)
Ledamot Stef Van Heteren (Hedenstugan)
Ledamot Johan Holm (Naturkraft)
Ledamot Marika Hansson (Raggsocka Logi)
Ersättare Heli Jonsson (Mackmyra)

 

Vi arbetar tillsammans med kommunerna i Gästrikland för att göra Gästrikland mer besöksrikt. Allt med fokus att skapa bästa möjligheterna till fler och bättre affärer för våra medlemmar.

Så här blir du medlem

Tycker du besöksnäringen är viktig för dig och vill vara med och verka för ett besöksrikare Gästrikland

Företag och föreningar eller annan juridisk person, ansök om medlemskap idag!

Tillsammans tar vi vara på mångfalden och förstärker kunskapen som finns i vår bransch. Erfarenheter, behov och önskemål från besöksnäringen tillsammans med fakta och statistik utgör grunden för hur vi utvecklar besöksnäringen i Gästrikland.

Medlemskap inbetalas till föreningens Bankgiro 5385–8072

Märk inbetalningen med “Medlemsavgift 2021” och ert namn, person-/ organisationsnummer

Medlemsavgifter:

1.Stödmedlem medlemsavgift 300kr

2. Fullvärdig medlem 300kr medlemsavgift samt serviceavgift 2000kr (exkl moms) Fullvärdigt medlemskap ger tillgång till att delta i de aktiviteter föreningen arrangerar samt de marknadsföringskampanjer som genomförs.

Funderar du på att bli medlem eller vill bjuda in någon att bli medlem?

Kontakta oss på Gästriklands besöksnäring Ek. förening

Vi är med!

Gysinge Herrgård

Äventyrarna

Äventyrsservice

Järnvägsmuseet

Dome

Vildmarksbyn högbo

Logotype Gefle IF Fotboll

Vi behöver bli fler, få ert stöd och er delaktighet!

Vi vill nu ta möjligheten att genom en organisering av Gästriklands besöksnäring  utifrån syfte och nytta för medlemmarna, arbeta för att skapa förutsättningar för bättre affärsnytta för den enskilda medlemmen. För ett besöksrikare Gästrikland.

What´s in it for me?
Att medverka ger er nya möjligheter

 • Bättre affärsmöjligheter genom samarbete
 • Driva hållbar utveckling för bättre affärer
 • Påverka beslut, planer och satsningar inom besöksnäringen
 • Näringsdrivet inflytande med en samlad röst mot politik och kommuner
 • Uppväxla medel från näringen med det offentligas medel
 • Ta ansvar för fortsatt utveckling av besöksnäringen i Gästrikland.
 • Tydligare marknadsföring av Gästrikland som besöksmål genom vårt gemensamma utbud
 • Högre synlighet med mina produkter genom samverkan
 • Kundfokus mot leverans av en total upplevelse mot gäst
 • Inkluderande organisation med plats för alla
 • Arbeta tematiskt för att effektivt nå kunden.
 • Kontinuitet genom näringsdrivet ansvarstagande
 • Agera som varandras ambassadörer för att stärka destinationen
 • Nätverkstillhörighet och delaktighet
 • Kompetensutveckling enskild och gemensam
 • Bättre affärsmöjligheter genom samarbete
 • Driva hållbar utveckling för bättre affärer
 • Påverka beslut, planer och satsningar inom besöksnäringen
 • Näringsdrivet inflytande med en samlad röst mot politik och kommuner
 • Uppväxla medel från näringen med det offentligas medel
 • Aktivt ta plats och därigenom erhålla mandat att äga frågan
 • Ta ansvar för fortsatt utveckling av besöksnäringen i Gästrikland.
 • Tydligare marknadsföring av hela regionen genom vårt gemensamma utbud
 • Högre synlighet med mina produkter genom samverkan
 • Kundfokus mot leverans av en total upplevelse mot gäst
 • Inkluderande organisation med plats för alla
 • Arbeta tematiskt för att effektivt nå kunden.
 • Kontinuitet genom näringsdrivet ansvarstagande
 • Agera som varandras ambassadörer för att stärka destinationen
 • Nätverkstillhörighet och delaktighet
 • Kompetensutveckling enskild och gemensam
 • Etc Etc……

Lyckas vi tillsammans attrahera ett stort antal medlemmar vill vi arbeta för att ta ett större operativt ansvar tillsammans med kommunerna i Gästrikland. Allt med fokus att skapa bästa möjligheterna till fler och bättre affärer för medlemmarna.

laddbild-w

Gästrikland -Enbart en elbilsladdning bort…

Var med och utveckla en ny turistisk destination på den nationella och internationella turistkartan med tydligt ansvarstagande när det gäller hållbarhet .

Vi är beredda att ta den positionen, men vi behöver även ditt engagemang!