EN SAMLAD RÖST FÖR EN KRAFTFULL BESÖKSNÄRING!

Vi är en fristående och politiskt obunden organisation som arbetar för en starkare besöksnäring i Gästrikland, Gävleborgs län på uppdrag av våra medlemsföretag.

EN SAMLAD RÖST FÖR EN KRAFTFULL BESÖKSNÄRING!

Vi är en fristående och politiskt obunden organisation som arbetar för en starkare besöksnäring i Gästrikland, Gävleborgs län på uppdrag av våra medlemsföretag.

Är du verksam inom besöksnäringen i Gästrikland?

Ta chansen att ge dina synpunkter utifrån er verksamhet i en enkätundersökning i den nystartade förstudien föreningen driver som går ut på att vi ska utröna hur detta skulle kunna gå till och vilket värde du ser i en gemensam organisering av besöksnäringen i Gästrikland. Hjälp föreningen och er själva att bidra till utvecklingen som ni önskar den genom att besvara några frågor som tar ca 5-10 minuter av er tid.

IMG_20190411_153405

Vad vill vi uppnå?

Vi vill samla en gemensam näring i Gästrikland genom en förening för att säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningarna att fortsätta växa och öka vår marknadsandel av svensk besöksnäring. För att nå dit behöver vi som EN samlad näring skapa oss ett mandat där vi gemensamt tar ett ansvar för vilka frågor vi tycker är viktiga som en tydlig samarbetspartner med våra kommuner. Besöksnäringen har via flera genomförda projekt i länet hittat metoder för att få näringen, i vid bemärkelse, att ta ansvar för sin egen utveckling, i dag och i framtiden. Besöksnäringen har i en process, tillsammans med projektet Destinationsutveckling Gästrikland, tagit steget mot att formera oss för att möjliggöra en era där vi som näringsföreträdare själva sätter oss i förarsätet utifrån våra behov.

Varför en förening?
Bildande av Gästriklands besöksnäring Ek. förening

Vårt mål genom att organisera oss i en förening i steg ett, är att erhålla ett mandat utifrån medlemmarnas vilja att utveckla vår gemensamma näring. Vi ser en tydlig potential i vårt område Gästrikland, att både enskilt och genom korsbefruktning jobba aktivt för att utveckla bl a affärsområdena Naturturism och Evenemang. Dessa områden är så breda att de kan involvera merparten av alla befintliga besöksnäringsaktörer genom tydlig paketering.

Viktigt är även att vi blir en tydlig partner till det offentliga, där föreningsformen i detta läge ger oss bästa möjligheter för effektiv samverkan till att börja med. Genom att samla näringens behov och utifrån det hitta effektivaste vägar, verktyg och insatser tillsammans med det offentliga, skapar vi förutsättningar för att sedan i steg två kunna utvecklas till någon form av Destinationsbolag eller annan struktur.

allstars_1
allstars_1

Varför en förening?
Bildande av Gästriklands besöksnäring Ek. förening

Vårt mål genom att organisera oss i en förening i steg ett, är att erhålla ett mandat utifrån medlemmarnas vilja att utveckla vår gemensamma näring. Vi ser en tydlig potential i vårt område Gästrikland, att både enskilt och genom korsbefruktning jobba aktivt för att utveckla bl a affärsområdena Naturturism och Evenemang. Dessa områden är så breda att de kan involvera merparten av alla befintliga besöksnäringsaktörer genom tydlig paketering.

Viktigt är även att vi blir en tydlig partner till det offentliga, där föreningsformen i detta läge ger oss bästa möjligheter för effektiv samverkan till att börja med. Genom att samla näringens behov och utifrån det hitta effektivaste vägar, verktyg och insatser tillsammans med det offentliga, skapar vi förutsättningar för att sedan i steg två kunna utvecklas till någon form av Destinationsbolag eller annan struktur.

Föreningens tre Fokusområden

 • Vår röst mot det offentliga
 • Uttalad kontaktpart mot det offentliga gällande besöksnäringen
 • Agera Branschforum
 • Behovsstyra kommunernas marknadsföringsfokus
 • Kampanjplanering av bef marknadsinsatser av kommunerna
 • ”Fylla hyllan” med turistiska produkter
 • Ökad online-närvaro genom gemensam digital affärsstruktur.
 • Ökat ansvarstagande för besöksnäringens utveckling
 • Utveckla branschens påverkansmöjligheter vid politiska beslut
 • Skapa processer och initiativ med tydligt mätbara mål
 • Besöksnäringen som tydlig inkörsport/vägen in på arbetsmarknaden
 • Initiativtagare till relevanta utbildningar kring kompetensutveckling för medlemmarna
 • Utbildningsansvar i värdskap
 • Initiativtagare att skapa inspiration och kunskap genom omvärldsanalys
 • Vår röst mot det offentliga
 • Uttalad kontaktpart mot det offentliga gällande besöksnäringen
 • Agera Branschforum
 • Behovsstyra kommunernas marknadsföringsfokus
 • Kampanjplanering av bef marknadsinsatser av kommunerna
 • ”Fylla hyllan” med turistiska produkter
 • Ökad online-närvaro genom gemensam digital affärsstruktur.
 • Ökat ansvarstagande för besöksnäringens utveckling
 • Utveckla branschens påverkansmöjligheter vid politiska beslut
 • Skapa processer och initiativ med tydligt mätbara mål
 • Besöksnäringen som tydlig inkörsport/vägen in på arbetsmarknaden
 • Initiativtagare till relevanta utbildningar kring kompetensutveckling för medlemmarna
 • Utbildningsansvar i värdskap
 • Initiativtagare att skapa inspiration och kunskap genom omvärldsanalys

Tveka inte – gå med!
Bidra till att utveckla vår besöksnäring tillsammans!

Vi är en grupp företagare/representanter som anser att vi behöver ta nästa steg i att utveckla vår nya basnäring! Till nytta för oss alla i den knivskarpa konkurrens som existerar och med fokus på näringsperspektivet.

Drivande aktörer

Dan Dannberg, Destination Jädraås / Jädraås Herrgård

Johan Tunhult, Jägarstugan

Malin Hermansson, VD WIJ Trädgårdar

Sam Lormans, Stilleben

Anna-Karin Sågström, Göransson Arena

Stef Van Heteren, Hedenstugan

Helene Göte Lorenz, Naturkraft

Bo Westerberg, Folkets hus Hofors

Lyckas vi tillsammans attrahera ett stort antal medlemmar vill vi arbeta för att ta ett större
operativt ansvar tillsammans med kommunerna i Gästrikland. Allt med fokus att skapa bästa
möjligheterna till fler och bättre affärer för medlemmarna.

Så här blir du medlem

Tycker du besöksnäringen är viktig för dig och för utvecklingen av lokalsamhället?

Företag och föreningar eller annan juridisk person, ansök om medlemskap idag!

Tillsammans tar vi vara på mångfalden och förstärker kunskapen som finns i vår bransch. Erfarenheter, behov och önskemål från besöksnäringen tillsammans med fakta och statistik utgör grunden för hur vi utvecklar besöksnäringen i Gästrikland.

Medlemskap inbetalas till föreningens Bankgiro 5385–8072

Märk inbetalningen med “Medlemsavgift 2020” och ert namn, person-/ organisationsnummer

Insats och medlemsavgifter:

1. En engångsinsats 100 kr. Återbetalas vid utträde.

2. En medlemsavgift som betalas per år: 300kr (exkl moms) Denna avgift återbetalas inte vid utträde.

Funderar du på att bli medlem eller vill bjuda in någon att bli medlem?

Kontakta oss på Gästriklands besöksnäring Ek. förening

Vi är med!

Vi behöver bli fler, få ert stöd och er delaktighet!

Vi ser det nödvändiga i att kunna kanalisera våra utvecklingsbehov i ett större forum med kraft och mandat att få gehör och stöd för att få dem förverkligade.

Dock är det upp till oss att äga våra egna frågor.

Vi vill nu ta möjligheten att genom skapandet av en tydligt definierad förening, utifrån syfte och nytta för medlemmarna, arbeta för att skapa förutsättningar för bättre affärsnytta för den enskilda medlemmen.

What´s in it for me?
Att medverka ger er nya möjligheter

 • Bättre affärsmöjligheter genom samarbete
 • Driva hållbar utveckling för bättre affärer
 • Påverka beslut, planer och satsningar inom besöksnäringen
 • Näringsdrivet inflytande med en samlad röst mot politik och kommuner
 • Uppväxla medel från näringen med det offentligas medel
 • Aktivt ta plats och därigenom erhålla mandat att äga frågan
 • Ta ansvar för fortsatt utveckling av besöksnäringen i Gästrikland.
 • Tydligare marknadsföring av hela regionen genom vårt gemensamma utbud
 • Högre synlighet med mina produkter genom samverkan
 • Kundfokus mot leverans av en total upplevelse mot gäst
 • Inkluderande organisation med plats för alla
 • Arbeta tematiskt för att effektivt nå kunden.
 • Kontinuitet genom näringsdrivet ansvarstagande
 • Agera som varandras ambassadörer för att stärka destinationen
 • Nätverkstillhörighet och delaktighet
 • Kompetensutveckling enskild och gemensam
 • Etc Etc……
 • Bättre affärsmöjligheter genom samarbete
 • Driva hållbar utveckling för bättre affärer
 • Påverka beslut, planer och satsningar inom besöksnäringen
 • Näringsdrivet inflytande med en samlad röst mot politik och kommuner
 • Uppväxla medel från näringen med det offentligas medel
 • Aktivt ta plats och därigenom erhålla mandat att äga frågan
 • Ta ansvar för fortsatt utveckling av besöksnäringen i Gästrikland.
 • Tydligare marknadsföring av hela regionen genom vårt gemensamma utbud
 • Högre synlighet med mina produkter genom samverkan
 • Kundfokus mot leverans av en total upplevelse mot gäst
 • Inkluderande organisation med plats för alla
 • Arbeta tematiskt för att effektivt nå kunden.
 • Kontinuitet genom näringsdrivet ansvarstagande
 • Agera som varandras ambassadörer för att stärka destinationen
 • Nätverkstillhörighet och delaktighet
 • Kompetensutveckling enskild och gemensam
 • Etc Etc……

Lyckas vi tillsammans attrahera ett stort antal medlemmar vill vi arbeta för att ta ett större operativt ansvar tillsammans med kommunerna i Gästrikland. Allt med fokus att skapa bästa möjligheterna till fler och bättre affärer för medlemmarna.

laddbild-w

Gästrikland -Enbart en elbilsladdning bort…

Var med och utveckla en ny turistisk destination på den nationella och internationella turistkartan med tydligt ansvarstagande i hållbarhet i alla led. I den rådande globala klimatångesten med uppmaning att välja mer lokalt och nära framför smutsiga flygresor har vi ett gyllene tillfälle att än en gång belysa vår närhet som destination.

Vi är beredda att ta den positionen, men vi behöver även ditt engagemang!